• 8 veckor

8 veckor

Ibixys Caretiza Carizio "Wille", Linköping
Ibixys Caretiza Carizio "Wille", Linköping
Ibixys Caretiza Cattleya "Rauha", Finland
Ibixys Caretiza Cattleya "Rauha", Finland
Ibixys Caretiza Cazimiro "Lasse", Linköping
Ibixys Caretiza Cazimiro "Lasse", Linköping
Ibixys Caretiza Caspian "Riley", Linköping
Ibixys Caretiza Caspian "Riley", Linköping
Ibixys Caretiza Cazanova "Totte", Norrköping
Ibixys Caretiza Cazanova "Totte", Norrköping